زمین به من گفت چی گفت؟

زمین به من گفت چی گفت؟


مجموعه چهار جلدی «زمین به من گفت چی گفت؟» از سوی به‌نشر منتشر شد. این مجموعه شامل شعارهای کودکانه در حمایت از محیط زیست است. زهرا موسوی، شاعر و نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان در جدیدترین شعرهایش با به‌کارگیری کلمات و مفاهیم ساده موضوعات عمومی محیط زیست و عوامل خطرساز زیست محیطى را مد نظر قرار داده است. کودکان در این کتاب با مفهوم محیط زیست و پیامدهای آسیب‌های انسان به محیط زیست آشنا شده و وظایف خود و دیگران در برابر محیط زیست را فرا می‌گیرند. 
شاعر کتاب‌های «زمین به من گفت چی گفت» با استفاده از قالب ترانه‌هاى عامیانه در این اثر از ریتم و فرم یکسان بهره برده است تا مفاهیم به راحتی در ذهن مخاطبان نقش ببندد.
یکی از ویژگی‌های برجسته این آثار استفاده از فرمی جذاب و ساده برای تصویرگری آثار است و فرم ظاهری کتاب و برش‌های متفاوت در صفحه‌ها برای کودکان جذاب است.
پیام‌های این کتاب در یک فضای مقایسه به کودک ارائه می‌شود؛ بدین نحو که وقتی کودک رنگ‌های سرد، اندوه و نازیبایی طبیعت دستکاری شده را در‌ کنار تصاویر ‌و رنگ‌های شاد طبیعت بکر قرار می‌دهد، احساس او درگیر‌ این موضوع شده و بهتر آن‌ها‌ را تفهیم می‌کند. نقاط اختلاف و اشتراک تصاویر می‌تواند ذهن او را به چالش کشیده و تصمیم نهایی در این مورد را به او واگذار کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه