گروه B

گروه B


دوشنبه 30 آبان - 16:30
ایران - انگلیس

دوشنبه 30 آبان - 22:30
آمریکا - ولز

جمعه 4 آذر - 13:30
ایران - ولز

جمعه 4 آذر - 22:30
انگلیس - آمریکا

سه‌شنبه  8 آذر - 22:30
ولز - انگلیس

سه‌شنبه  8 آذر - 22:30
ایران - آمریکا

برچسب ها :
ارسال دیدگاه