گروه D

گروه D


سه‌شنبه  1 آذر - 16:30
دانمارک - تونس

سه‌شنبه  1 آذر - 22:30
فرانسه - استرالیا

شنبه  5 آذر - 13:30
استرالیا - تونس

شنبه  5 آذر - 19:30
دانمارک - فرانسه

چهار‌شنبه  9 آذر - 18:30
دانمارک - استرالیا

چهار‌شنبه  9 آذر - 18:30
فرانسه - تونس

برچسب ها :
ارسال دیدگاه