30 مهر 1331 قطع رابطه با استعمار پیر

30 مهر 1331 قطع رابطه با استعمار پیر


 روز 30 مهرماه 1331، سرانجام دولت ایران به صورت رسمی تصمیم خود را درباره قطع ارتباط با بریتانیا اعلام کرد؛ در نامه دولت به مجلس، درباره این اقدام، آمده ‌بود: «پس از آنکه صنعت نفت در مجلسین ملی تصویب شد و ملت ایران به این آرزوی خود رسید، دولت انگلیس برای جلوگیری از اجرای آن، نخست دست به ارعاب و اخافه زد و برخلاف شرایط دوستی‌ای که پیوسته از آن دم می‌زد، ملت صلح‌دوست ما را به سزای آنکه از یکی از حقوق اولیه خود استفاده کرده‌ بود به کشتی‌های موریشن و فلامنکو و قوای زمینی و دریایی و هوایی متمرکز در دور و نزدیک مرز‌های ایران تهدید کرد. ملت ایران که در راه رسیدن به آمال ملی خویش برای تحمل هرگونه سختی و مشقت خود را آماده کرده و در این راه تا پای جان ایستاده بود، از این تهدیدات باکی نداشته و ندارد». این اقدام دولت، با حمایت مردم و علما همراه شد و برگی زرین در تاریخ ایران را رقم زد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه