دهه فجر نمایشگاه صعود ۴۴ساله انقلاب

دهه فجر نمایشگاه صعود ۴۴ساله انقلاب


​​​​​​​فرماندار فریمان گفت: دهه فجر امسال باید نمایشگاه صعود۴۴ساله انقلاب اسلامی باشد. 
اکبری افزود: توفیقات بیش از چهار دهه حکومت اسلامی شکوفایی فزاینده کشور بوده و هم اکنون در جایگاهی قرار داریم که رشک ملل آزادی‌خواه دنیا را برانگیخته و این نقشه راه مورد استفاده دیگران قرار گرفته است.    
دشمنان بدانند درخت تناور انقلاب ما با این بادها نخواهد لرزید زیرا نظام مقبولیت و مشروعیت خود را از حمایت مردم دارد و این رفتارهای نابخردانه، نه تنها موجب تضعیف نظام نخواهد شد، بلکه همبستگی بیشتر مردم با نهادهای انقلابی را درپی خواهد داشت.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه