جدول 8575

جدول 8575


​​​​​​​افقی:

1. از مناطق دیدنی خسروشهر که زندانی تاریخی مربوط به عصر صفویه را درخود جای داده‌است – شبه‌جزیره‌ای در اروپا 2. یاری‌رساندن – مزاح - نقاش 3. نسوان - میوه‌ای ریز و خوشمزه و از خشکبار صادراتی – از نسخ كم‌اقبال سیستم‌عامل ویندوز 4. پسوند فاعلیت - قلمه گیاه - چوب شكسته‌بندی - برنده 5. نامی پسرانه به‌معنی هوشیار - بخشی از جمله - ویتامین جدولی 6. ماهی كنسروی - زبانی از خانواده زبان‌های هند و اروپایی - كوسه در گویش جنوبی‌ها 7. نوعی كاغذ نامرغوب - باطل‌كننده - مثل و مانند 8. واحد سرعت هواپیما - لقب شیخ شمس‌الدین محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزینی از فقهای بزرگ شیعی - سیم اتصال زمین 9.حرکت‌داشتن - از علوم انسانی - فاكتوركالا 10. چرخ خودرو - از سدهای تأمین كننده آب شرب تهران - عدد تنفسی 11. نت میانی - از ماهیان خوراكی دریای خزر - ظرف گلی 12. واحد - آجر نپخته - رسوب ته‌جوی - دعای زیرلب 13.رشته‌های زردرنگ كه استخوان‌ها را به‌هم وصل می‌كند - نام پسرانه فرنگی - ایالتی در هندوستان 14. نومید - خودرویی از خانواده ساپیا - دچارشدن 15. حداقل - از معبران خواب

عمودی:
1. رجعت - ماوراء‌الطبیعه 2. افراد مورداعتماد - سنت حسنه ازدواج - گرامی‌داشت 3. سلاحی مانند شمشیر با تیغه راست و پهن - جهان باقی - ویرایش ادبی 4. دیدنی نظامی – از پس‌غذاها - نوعی شیرینی سوغات كرمانشاه - فرزند ذكور 5. نام ترکی – رازونیاز با معبود - رمه اسبان وحشی 6. خوشگذرانی – باجناق - هزاركیلو 7. شناس - سمت راست - ظرف جوش‌آوردن آب 8. شایسته - همدم دیرین گلدسته صحن انقلاب حرم مطهر رضوی - بیماری مرگامرگی 9. نانوا - توانایی- برگزیده و خالص 10. حرف دوم انگلیسی - قدیمی‌ترین وسیله تبلیغاتی - سمت چپ 11. نیمه‌گرم – زیلوبافی - پایه و اساس 12. از گویش‌های محلی در كشورمان – بخشیدن - شهری صنعتی در ایالت تورینگن آلمان - رنگ آرامش‌بخش 13.نوار ضبط‌صدا - نوعی نان ضخیم سنتی – چلچراغ 14. كباب - پاره‌تن خمپاره - شاخه‌ای از اتومبیلرانی 15. در هنگام بروز خسوف ، كسوف ، زلزله و امثال آن واجب می‌شود - مسرور

برچسب ها :
ارسال دیدگاه