روزهای هوای ناسالم در مشهد 3برابر شد

شهروندان این شهر در سال جاری 34 روز هوای پاک تنفس‌کردند

روزهای هوای ناسالم در مشهد 3برابر شد


​​​​​​​مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شهرداری مشهد گفت: تعداد روزهای هشدار هوا با کیفیت ناسالم در مشهد برای تمامی گروه‌ها طی سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال سه برابر شد. رضا اسماعیلی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: تعداد روزهای آلوده هوا در مشهد برای همه گروه‌ها در سال جاری ۶ روز گزارش شده که این رقم در مدت مشابه پارسال فقط دو روز بود.
وی بیان کرد: آلاینده اصلی هوای مشهد ذرات معلق است. تعداد روزهای ناسالم برای گرو‌ه‌های حساس در سال جاری ۷۰ روز گزارش شده است که این میزان در مدت مشابه پارسال ۷۸ روز بود.
تعداد روزهای کیفیت هوا با شاخص پاک نیز در سال جاری افزایش داشته، به طوری که شهروندان مشهدی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴ روز هوای پاک تنفس کردند و این میزان در مدت مشابه پارسال هشت روز بود. ۲۰۵ روز نیز در سال جاری کیفیت هوا روی شاخص قابل قبول قرار داشت، در حالی که این شاخص در مدت مشابه پارسال ۲۲۷ روز بود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه