جدول 8551

جدول 8551


​​​​​​​افقی:

 1. کپلر یکی از دستیاران این منجم دانمارکی قرن 16 و 17 میلادی بود – فروش کالا به بالاترین قیمت پیشنهادی 2. سخنان بیهوده – درخت پرشاخ و برگ جنگلی که از چوبش برای ساخت تراورس راه‌آهن استفاده می‌شود – مقابل مبدا - یازده 3. ساز مثنوی – سوختن – امپراتور روم باستان – جمع سنت 4. رهرو – نادان – نام پسرانه وطنی 5. برندی در صنعت ساخت کنسرو ماهی – جمع مکسر بقعه 6. دریا – اسارت – دربست کارخانه – ابزار ارسال و دریافت امواج 7. مهم‌ترین عضو دستگاه گوارش – زندگی در کنارهم - تعجب خانمانه 8. روشی برای طبخ برنج – مولا و سرور – شب تازی – گروه سیاسی 9.بدی – نمایشگر رایانه‌ای - ستیزه 10.نی‌لبک - عدد روستا – نهنگ – ماه سرد 11. خوشگذرانی – قصه و روایت 12.نابودی – نماینده – هم‌خانواده مولود 13. حیوان نجیب – پدر – سپاه مختصر - صدمترمربع 14. بوی رطوبت – بهشت – رسوب ته‌جوی - خوگرفتن 15. قاعده اجتماعی – کتابی از «ناصرخسرو قبادیانی» در اخلاق و عقاید اسماعیلیه

عمودی:
 1. انجیر عرب – از دست‌اندرکاران کارهای الکتریکی ساختمان - ایراد بیجا 2. نومید – اعتراف‌کننده - زبان 3.شهر توت – مایع دباغی – عدد روستا – روکش شفاف یا رنگی کاشی و سرامیک 4. ذوق – جنگ‌افزار  - ضمیر اتحاد 5. سبزی ضدسرطان - پوشاننده – هوش و ذکاوت 6. سر و رمز – روغن‌مالی – قدرت و نیرو 7. مایع دباغی – اتمسفر – طولانی – جواب سنگ است 8. نام دخترانه وطنی - ترساندن 9. از علایم خاص زبان عربی – واحد هزارتایی – خاندان – نت منفی 10.  بوته زرگری – ابر پرسا - دیدنی نظامی 11. زندان – آدمکش – مدینه فاضله 12.نپذیرفتن – بنیان‌گذار – صاحبان تفسیر معتقدند هنگام خواندن این اسماء الهی دعا برآورده می‌شود 13.ابزار زمان‌سنجی – مجازات شرعی – ساز مثنوی – ضمیر بی‌حضور 14. سمت و سو – طفل تازه‌متولد - خردمند 15.آمریکایی – رانده‌شده از درگاه الهی - طناب

برچسب ها :
ارسال دیدگاه