جدول 8450

جدول 8450


​​​​​​​افقی:

 1. داستانی خواندنی از ویکتورهوگو 2.طلای سیاه خزر - جابه‌جایی 3.خودداری کردن - مهمانخانه مجلل - رفیق شفیق 4. خاندان - پایان‌دادن – ستاره برتر گلزن ایرانی پورتو پرتغال - مادر ورزش‌ها 5. نوار ضبط صوت - عضویت در کابینه - پاک‌نهاد 6.سوغات کجرات - صدمه - شهر خون و قیام - کشوری در لبنیات 7. طلا را منتی به آن نیست - کلمه احترام‌آمیز اول اسم مردان - درس نوشتنی 8. پسوند مصدرساز - نحیف - شهری در آذربایجان‌غربی - سایه 9. میمون کوچک دم‌دار - ابزار صید - گونه و نوع 10. مظهر استقامت - دشنام‌دادن - استاندار قدیم - دریاچه‌ای در حمام 11. پدرحضرت ابراهیم(ع) - نوعی پسته کشیده و خوش‌شکل - ترشی آزمایشگاهی 12.لحظه - میوه‌ای از خانواده  صیفی‌جات - ورزشی در طبیعت - جسم 13. غذای شب - استخوانی در پا - قلعه مستحکم 14.محل نگهداری کالای اضافی منزل - خواننده آهنگ سریال «کیف انگلیسی» 15. نفرین‌کردن - آدمی که زود خشمگین می‌شود - بخشش

عمودی:
 1. عامل بیماری‌زا و گاه مفید - یار بی‌زبان 2. چهره شطرنجی - حرف عصایی‌شکل - غرامت - مایه حیات 3. یکصدویازده - قرمز - رودخانه - ورزش مفرح آبی 4.منجم ایرانی که نسبش به گودرز می‌رسد - وسیله - سخنرانی 5. علم نجوم - قارچ - آرزوها 6. پسوند جمع - موشواره - عضو پرواز - راه کوتاه 7.ابزار درودگری - به دیدن اماکن مقدس رفتن - تصمیمی معروف گرفت 8. همگونی - از حبوبات که خاستگاهش مکزیک است 9. مهتر قوم - رودخانه‌ها - عیب 10. ریشه - دوختن - سلسله مسابقات سراسری - چاشنی سرخ‌رنگ 11.پدرمرده - مهر معروف - سالن انتظار هتل 12. چندین دقیقه - گهواره - درخت پرشاخ‌وبرگ جنگلی 13. حیوان بیمار - برج مخابراتی - خانه در گویش بچه‌لندن - خزینه طلا و نقره 14. سرای مهروکین - عصر - تناوب در زراعت - حرف و ضمیر انگلیسی 15. آبزی خطرناک - شهر ییلاقی نزدیک مشهد

برچسب ها :
ارسال دیدگاه