نظارت مجلس بر بازار سرمایه فراتر از تفحص خواهد بود

نظارت مجلس بر بازار سرمایه فراتر از تفحص خواهد بود

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی با بیان اینکه ریزش سرمایه مردم در بورس حق‌الناس است، از بازدید سرزده نمایندگان از بازار سرمایه خبر داد و گفت: با آنکه تحقیق و تفحص از بورس تصویب شده، ولی نظارت مجلس از بازار سرمایه گسترده‌تر خواهد بود. به گزارش فارس، محمدحسن آصفری افزود: بخشی از مشکلات بورس، مدیریتی است و بخش دیگری به تصمیمات جدی دولت بازمی‌گردد؛ دولت حق ندارد خودش و یا شرکت‌های وابسته به آن به بورس به عنوان صندوق ذخیره نگاه کند. به گفته وی، قیمت‌گذاری عرضه‌های اولیه در بورس اشتباه و نقش دلالان در آن پررنگ است.

ارسال دیدگاه