بدقولی وزارت بهداشت برای پیش‌خرید واکسن‌

بدقولی وزارت بهداشت برای پیش‌خرید واکسن‌

مصطفی قانعی، عضو کمیته واکسن کووید۱۹ به ایسنا گفت: واکسن‌سازهای کشور دارند کارشان را انجام می‌دهند. وقتی واکسن آماده شود، وزارت بهداشت خریداری می‌کند، اما وزارت بهداشت واکسن‌ها را پیش‌خرید نکرد و با اینکه قول داده بودند در مرحله سوم کارآزمایی بالینی پیش‌خرید می‌کنند، اما این کار را نکردند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه