بیشتر نوزادان بهار امسال از مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله متولد شده‌اند

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران

بیشتر نوزادان بهار امسال از مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله متولد شده‌اند

به گزارش ایسنا، مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری اغلب موالید یعنی ۶۹ هزار و ۴۷ کودک دارای مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله و ۸۲ هزار و ۹۷۳ کودک دارای پدران این محدوده سنی بوده‌اند.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اگرچه اغلب موالید بهار امسال همانند بهار ۹۹ از پدران ۳۰ تا ۳۴ ساله متولد شده‌اند اما این آمار در مورد مادران متفاوت است، به طوری که درحالی اغلب موالید بهار سال قبل یعنی ۷۲ هزار و ۸۵ کودک از مادران ۲۵ تا ۲۹ ساله متولد شده‌اند که بیشتر موالید بهار امسال (۱۴۰۰) یعنی ۶۹ هزار و ۴۷ کودک از مادران ۳۰ تا ۳۴ ساله به دنیا آمده‌اند.

برچسب ها :

مرکز آمار ایران

ارسال دیدگاه