اقدام تأسفبار دو نهاد مدعی نظام سلامت

اقدام تأسفبار دو نهاد مدعی نظام سلامت

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون 
اصل ۹۰ به ایسنا گفت: وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس، دو نهاد مدعی اداره کردن نظام سلامت در اقدامی تأسفبار در نامه به رئیس جمهور دچار تعارض منافع شده و درخواست خارج کردن مصوبه افزایش ظرفیت  رشته های پزشکی از  دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی را مطرح کردند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه