دولت به دنبال فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی است

وزیر کشور در خراسان جنوبی:

دولت به دنبال فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی است

وزیر کشور گفت: بازارچه‌های مرزی برای توسعه اقتصاد استان‌های مرزی حائز اهمیت‌اند ازاین‌رو نگاه دولت بر فعال‌سازی هرچه بیشتر آن‌هاست.احمد وحیدی در بدو ورود به خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران افزود: بازگشایی برخی موارد که پیشتر تعطیل بوده از طریق دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه باید انجام شود.

وی که برای تودیع و معارفه استاندار خراسان جنوبی به این استان رفته است، اظهار کرد: یکی از شعارها این بوده که در برنامه‌ها تمرکززدایی را از طریق دادن اختیارات بیشتر برای حکمرانی بهتر در سطح ملی و استانی داشته باشیم و بی‌شک دولت این موضوع مهم را در برنامه داشته و دنبال می‌کند.
وزیر کشور گفت: در برنامه ۱۴۰۱ هم پیش‌بینی‌هایی شده که استانداران با اختیارات بیشتر و با منابع مالی بهتر و داشتن یک صندوق توسعه و پیشرفت استانی بهتر بتوانند مسائل استان‌ها را سر و سامان دهند و مبتنی بر اقتضائات استانی تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و قوی‌تر انجام شود.
وی افزود: در این چارچوب بیش از اینکه پروژه‌ها در سطح ملی تعریف شوند باید در سطح استانی بتوانند تعریف و دنبال شوند.
وحیدی گفت: راه‌اندازی صندوق‌های توسعه و پیشرفت استانی در برنامه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شده و در حال طی کردن مراحل خود است و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.

ارسال دیدگاه