فرمولی در خدمت سبک زندگی

فرمولی در خدمت سبک زندگی

محمدباقر ادیبی لاریجانی می‌گوید: کاری که استاد قرائتی در تفسیر انجام می‌دهند و تفسیر نورشان چنین است این است در هر آیه پس از ترجمه و توضیح مختصر، می‌گویند از این آیه چند نکته قابل برداشت است. اگر چنین کاری شود یعنی یک جریانی نقل شود و بعد عبرت‌ها و توضیحات بیاید که برای مثال چند جنبه تربیتی اخلاقی از این داستان قابل برداشت است، برکات بسیار دارد و فرمول‌های سبک زندگی و قاعده نحوه تحول اجتماعی را یادمان می‌دهد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه