خاطره ‌ای که به کمکم آمد

خاطره ‌ای که به کمکم آمد

نویسنده کتاب «از داستان‌ها باید آموخت؛ خاطرات و حکایات» می‌گوید: داستان‌هایی از آیت‌الله حق‌شناس(ره) و نحوه برخورد ایشان را شنیده بودم و عین همان برای من رخ داد. برای مثال ایشان در سفری که به مکه مشرف شده بودند، پس از انجام اعمال در مکه، ساعت 3-2 نیمه شب شده و دو ساعت تا اذان صبح باقی مانده بود. ایشان به اطرافیان فرموده بودند تا اذان بیدار بمانیم چون اگر بخوابیم هم نماز شب و هم نماز صبح از دست می‌رود؛ عین همین اتفاق برای ما افتاد و در سفر حج و پس از اعمال، دو ساعتی تا اذان صبح فرصت داشتم و ماندم و این داستان به یادم آمد؛ صبح فردا از برخی حجاج شنیدم نمازهایشان قضا شده بود!

برچسب ها :
ارسال دیدگاه