وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تا پایان سال

وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تا پایان سال


​​​​​​​داوود منظور در نهمین همایش سالانه «اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» اظهار کرد: بر اساس اظهارنامه‌های دریافتی برای عملکرد سال ١۴٠٠ با ٣۵٠ هزار میلیارد تومان معافیت‌های قانونی مالیاتی مواجه شدیم که این رقم قابل ‌توجهی را نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا وی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مؤثر در افزایش فاصله مالیات وصول شده با قابل وصول، موضوع معافیت‌های قانونی در این بخش است که با تعیین سقف و کف می‌توان به نتیجه 
قابل توجهی برسیم. منظور با بیان اینکه نظام مالیاتی یکی از راه‌های اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد محسوب می‌شود، تصریح کرد: بیشترین آسیب اقتصاد کشور به ویژه در بخش تحریم، فشارهایی است که به تأمین مالی دولت وارد می‌شود و دولت را در انجام وظایف دچار مشکل و نارسایی می‌کند؛ به همین دلیل اگر این نشست‌ها منجر به هدایت دولت به سمت تأمین بار مالی از سیستم درون‌زای کشور باشد اثر هر تکانه خارجی را کاهش خواهد داد. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه