زیان انباشت ۳۸۷ میلیاردی آب و فاضلاب

خراسان‌ شمالی

زیان انباشت ۳۸۷ میلیاردی آب و فاضلاب

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از زیان انباشته شده ۳۸۷ میلیارد تومانی در این شرکت تا سال ۱۴۰۰ خبر داد.


به گزارش فارس، محمدرضا شیردل با اشاره به اینکه درآمدهای این شرکت پاسخگوی هزینه‌های آن نیست، اظهار کرد: ۲۱۸ هزار اشتراک شهری و ۱۲۵ هزار اشتراک روستایی در این استان وجود دارد که میزان درآمدهای ثبت شده از آن‌ها ۵۴ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه میزان درآمدهای ۶ ماهه نخست سال جاری، 5/43 میلیارد تومان در حوزه شهری و 5/10 میلیارد تومان در حوزه روستایی بوده است، گفت: این در حالی است که هزینه‌های ثبت شده در ۶ ماهه نخست سال جاری ۹۵میلیارد تومان بوده که با توجه به معوق بودن بدهی بازار و پیمانکاران، در حال حاضر این شرکت فقط در بخش جاری ۱۱۰ میلیارد تومان بدهکار است. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه میزان هزینه‌های تأمین و توزیع آب شرب در روستاهای این استان خیلی با درآمد فاصله دارد. پراکندگی روستاها، انتقال آب از مناطق خیلی دوردست و شبکه ضعیف و فرسوده سبب شده هزینه‌ها بیش از پیش افزایش یابد و از سوی دیگر بر زیان انباشته شده نیز افزوده شود.
وی توضیح داد: در حسابرسی انجام شده، زیان خالص شرکت ۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ بوده و در مجموع، زیان انباشته شده سنواتی این شرکت تا انتهای سال گذشته، ۳۸۷ میلیارد تومان است. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه