شهروندان مشهدی ۲۶ روز هوای پاک تنفس کردند

شهروندان مشهدی ۲۶ روز هوای پاک تنفس کردند


​​​​​​​مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شهرداری مشهد گفت: شهروندان مشهدی از ابتدای سال تا کنون ۲۶ روز هوا با کیفیت پاک را تنفس کردند که نسبت
به مدت مشابه پارسال چهار برابر شده است. رضا اسماعیلی افزود: همچنین از ابتدای سال تاکنون ۱۳۰ روز کیفیت هوا روی شاخص قابل قبول قرار گرفت که این رقم در مدت مشابه پارسال ۱۵۶ روز بود. وی اضافه کرد: شهروندان مشهدی ۳۱ روز نیز هوا با شاخص ناسالم برای گروه‌های حساس را تنفس کردند در حالی که تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس در مدت مشابه پارسال ۲۸روز بود.
مسئول مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی شهرداری مشهد افزود: تعداد روزهای ناسالم برای همه افراد در سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از دو برابر بوده است و شهروندان مشهدی در سال جاری پنج روز هوا با کیفیت ناسالم برای همه افراد را تجربه کرده‌اند که این رقم در مدت مشابه پارسال دو روز بود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه