جدول 8475

جدول 8475


​​​​​​​افقی

 1. فیزیکدان برجسته نیوزیلندی که به پدرفیزیک هسته‌ای شهرت یافت 2.درحال گریه‌کردن - تقابل 3.گوشه‌گیر - قفل کمربند - از انگشتان دست و پا 4. اثر چربی - سودای ناله - بنیان - استطاعت - یکی از دوجنس 5. رنگ مظهر صلح - از خونخواهان امام حسین(ع) - اولین مسجداسلام 6. بدی - دورانداختن چیزی - شرم 7.سالن بزرگ - همگی - سگ‌آبی 8. مادر تازی - درنگ‌کردن - هدررفته - هیمه 9.فرستاده - عزیز همگان - جای بلند - بالاآمدن سیستم‌عامل رایانه‌ای 10.روشی در پخت برنج - کتاب مقدس حضرت عیسی(ع) - صوت ندا - حرف دهن‌کجی 11. رفیق دیوار - از تن‌پوش‌ها - پرتوها 12.نام مستعار روزنامه‌ای دهخدا- حرف و ضمیر انگلیسی - هماهنگ 13. اهل مکه - ماه  قمری - یکدندگی - مالامال 14. رسوب ته‌جوی - اولین پولی که کاسب بگیرد - حمله 15. ققنوس - مظهر مزه تندی - شهر و تیم فوتبال ایتالیایی

عمودی
 1. پولک ماهی - رمزمیله برابر فارسی آن است - گیاه سبز 2. جوی خون - از پاپوش‌ها - بازگردانده‌شده - ضمیر بی‌حضور 3. ملایم - تکیه‌کلام بچه‌مشهد - صوت شگفتی - شهری در استان مرکزی 4. خودرویی بازنشسته از کیش‌خودرو- شهر آرزو - تکان شدید عصبی 5. جدید - روکش چشم - زائوترسان خیالی - زاپاس 6. خودروساز باسابقه فرانسوی - تلخ - دومی - چاشنی دوسویه 7. سلول - همسایگی 8. مروارید درشت - نجم - مساوی - سبک‌سر 9. قومی در همسایگی شمالی کشورمان از طریق آب‌های خزر - مایه حیات - پیامبران - مساوی 10. حالت ورزشکار زیبایی اندام برای نشان‌دادن عضلات - آرایش - صدمترمربع - تکرار حرف 23الفبا 11. غذای کفش - زنده - عطر شیرینی 12. حرف مکرر - اعتقاد قلبی - از علوفه‌جات 13. کتف و شانه - باکتری میله‌ای شکل - سودای ناله - پوشش ستور 14. پرستش در زرتشت - ریاکاری - توخالی 15. عنوان درشت روزنامه‌ای - جاودانه - طوطیا

برچسب ها :
ارسال دیدگاه