پیامبر فروتن

پیامبر فروتن


​​​​​​​ابو خديجه گويد: در مجلسى كه من حاضر بودم بشير دهان از امام صادق (ع) پرسيد: آيا رسول خدا (ص) در حالى كه بر دست راست يا چپ تكيه كرده باشد غذا ميل مى‏كرد؟ فرمود: رسول خدا (ص) هيچ گاه در حال تكيه دادن بر دست راست يا چپ غذا ميل نمى‏كرد، بلكه مانند بردگان مى‏نشست. من گفتم: چرا چنين بود؟ فرمود: براى فروتنى در برابر خداى بزرگ.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه