إنّ اللَّه يستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردّهما خائبين.

إنّ اللَّه يستحيي من العبد أن يرفع إليه يديه فيردّهما خائبين.


خداوند از بنده شرم دارد كه دست‌هاى خود را به‌سوى او بلند كند و آن را نوميد باز گرداند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه