جهاد تبیین در حوزه‌ دین، مقدم بر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی

جهاد تبیین در حوزه‌ دین، مقدم بر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی


اگر قرار باشد راهبرد جهاد تبیین محقق شود و مسلمانان و شیعیان بتوانند به اهداف مهمشان یعنی خروج از محاصره تبلیغاتی و ایجاد بازدارندگی و مقابله با شبهات و تبلیغات ضددین برسند، حتماً باید جهاد تبیین در حوزه دینی در اولویت قرار گیرد. البته به اعتقاد من در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی هم جهاد تبیین خیلی درست و کامل اجرا نمی‌شود و این جزو اشکالات رسانه‌ای ماست. اما من فکر می‌کنم جهاد تبیین در حوزه‌های دین باید مقدم بر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی باشد

برچسب ها :
ارسال دیدگاه