ارتقای معرفت در سفر زیارتی

ارتقای معرفت در سفر زیارتی

زائران در هر سفر به این مسئله فکر کنند که اگر من جزو زائران پر سفر عتبات هستم چه بهره بیشتری از این تکرار سفر دارم و آیا هر سالی که به زیارت ائمه(ع) می‌روم، نسبت به سال پیش شناخت بیشتری از ائمه(ع) پیدا کرده‌ام؟ آیا ارتقا پیدا کرده‌ام؟
بخشی از این ارتقا با خواندن کتاب، حضور در جلسات آموزشی و وعظ و خطابه و بخشی نیز با حس و حال و دقت در عملکرد و رفتار حاصل می‌شود. برای مثال رعایت حال همسفر در سفر زیارتی نورانیت می‌آورد. اگر شما هر سال بیشتر از سال پیش رعایت همسفرتان را کردید، قطعاً نورانیت شما بیشتر خواهد شد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه