بی‌هویتی زن در غرب

بی‌هویتی زن در غرب

شأنی که از انسان در غرب ساخته‌اند، شأنی مردانه است و زن باید تلاش کند به آن جایگاه به ظاهر انسانی ولی با پوشش مردانه برسد. ولی در واقع زن هویتی ندارد و صرفاً استفاده ابزاری می‌شود و کرامت انسانی برای زن وجود ندارد و یا اگر باشد نفعی مردانه در پسِ آن کرامت است. از سویی رسانه‌ها به نحوی تبلیغ می‌کنند که ناخودآگاه زن می‌پذیرد شأن و جایگاه او همین است و لاغیر.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه