چه کسانی در هیئت‌های امنا منصوب می‌شوند؟

چه کسانی در هیئت‌های امنا منصوب می‌شوند؟

محمد علی زلفی گل، وزیر علوم در واکنش به انتخاب شهردار اسبق و فعلی تهران در هیئت امنای دانشگاه تهران گفت: کسانی که به این موضوع انتقاد دارند ابتدا ببینند هیئت امنای قبلی دانشگاه چه کسانی بوده و چه پست‌هایی داشتند. در واقع کسانی در هیئت‌های امنا منصوب می‌شوند که هم سابقه اجرایی و هم سابقه علمی داشته باشند.
باید به اندازه‌ای تجربه اجرایی داشته باشند که رأی و نظر آن‌ها به تدوین و اجرای قوانین،‌ مقررات، حمایت و تشویق در برنامه‌ها و امور دانشگاه‌ها کمک‌کننده باشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه