خودروهای بالای 30 سال پلاک تاریخی می‌گیرند

یک مدیر کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی:

خودروهای بالای 30 سال پلاک تاریخی می‌گیرند

به گزارش فارس، اردشیر درویشی، مدیر حوزه اتومبیل‌رانی کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی، گفت: از آغاز امسال تا پایان مهر از ۷۲ دستگاه خودرو با قدمت ۳۰ سال به بالا به منظور بررسی و صدور شناسنامه، ثبت‌نام شده است.
وی افزود: از فروردین تا مهر۱۴۰۰ برای ۴۵ دستگاه خودرو شناسنامه تاریخی صادر شده تا از نابودی و فراموشی این میراث گذشتگان جلوگیری شود.
این مدیر کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی، صدور مجوز خروج از کشور برای وسیله‌های نقلیه بالای سن فرسودگی را از وظایف کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی برشمرد و گفت: بر اساس وظایف این کارگروه، در سال ۱۴۰۰ مجوز خروج موقت از کشور برای ۸۹۸ دستگاه از این نوع وسیله‌های نقلیه صادر شده است.

ارسال دیدگاه