کمیته احیای اجتماعی پساکرونا تشکیل می‌شود

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور:

کمیته احیای اجتماعی پساکرونا تشکیل می‌شود

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور به ایرنا گفت: کمیته احیای اجتماعی پساکرونا در ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل می‌شود. 
محمد حاتمی با بیان اینکه جهان پیش و پس از کرونا متفاوت است، افزود: این کمیته با هدف احیا و بازسازی مشکلات روان‌شناختی و اجتماعی دوران پساکرونا همچون تجدید روابط اجتماعی و تعاملات بین فردی راه‌اندازی می‌شود.
رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به همکاری ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه افزود: امروز دنیا در حال ورود به جهان پساکروناست، در این جهان، همه ارتباطات، خلقیات و روش زندگی تغییر کرده و بر این اساس تشکیل کمیته احیای اجتماعی پساکرونا برای احیای روابط اجتماعی و... متناسب با دوران جدید ضرورت می‌یابد.

ارسال دیدگاه