شهید فخری زاده، طراح نقشه راه توسعه صنعت هسته ای ایران

شهید فخری زاده، طراح نقشه راه توسعه صنعت هسته ای ایران

فریدون عباسی در گفت وگو با روزنامه ایران گفت: از حدود سال ۷۴ بود که برگزاری جلساتی با حضور اساتید دانشگاه‌های مختلف از جمله شهید شهریاری و شهید علی‌محمدی و با مدیریت شهید فخری‌زاده آغاز شد. پروژه تقریباً سه سال طول کشید و خروجی‌اش تهیه یک نقشه راه اولیه برای توسعه صنعت هسته‌ای ایران بود.

ارسال دیدگاه