پاسخ قاطع ایران به این ترور ، به چالش کشیدن جامعه بین‌المللی بود

پاسخ قاطع ایران به این ترور ، به چالش کشیدن جامعه بین‌المللی بود

دکتر خالد حسین، استاد دانشگاه لیون فرانسه در پاسخ به این سؤال که جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند جنایت‌های تروریستی رژیم صهیونیستی را در مجامع بین‌المللی پیگیری و مانع از تکرار آن شود؟ گفت: اسرائیل یک رژیم جعلی و یکی از ایالت‌های آمریکایی است، نه بیشتر؛

بنابراین نمی تواند به تنهایی اقدام نسنجیده‌ای را علیه ایران انجام دهد و درواقع شجاعت آن را ندارد. تا زمانی که ایران دارای توانمندی‌های علمی، فنی و تحقیقاتی و نیز توسعه آن‌ها باشد، هیچ گونه نگرانی و ترسی برای آن، از سوی رژیم صهیونیستی و نه از سوی دیگران وجود ندارد. پاسخ قاطع ایران به این ترور بزدلانه، افزایش سطح غنی سازی و به چالش کشیدن نه فقط اسرائیل، بلکه  کسانی بود که به تعهدات خود عمل نکردند و توافق هسته‌ای را زیر پا گذاشتند. در مذاکرات پیش رو نیز به هیچ وجه جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد  نخواهد شد و اجازه 
نمی دهد آن‌هایی که خود شرایط را به اینجا کشانده اند، 
باج خواهی کرده یا روند مذاکرات را تعیین کنند؛ هیچ مذاکره‌ای از نقطه صفر وجود نخواهد داشت و طرف‌های غربی اجازه نخواهند یافت تا شروط خود را تحمیل و یا محدودیت‌های جدیدی را وضع کنند؛ آن‌ها حق ندارند دامنه مذاکرات را به موضوعات دیگری مانند موشک‌های نقطه زن، نقش منطقه‌ای ایران یا مشارکت طرف‌های جدید در مذاکرات، مانند عربستان سعودی یا دیگران گسترش دهند.

ارسال دیدگاه