فخر برنامه هسته‌ای ایران
بررسی ابعاد مختلف عملیات ترور شهید محسن فخری‌زاده در گفت‌وگو با عضو شورای ملی پژوهش‌های هسته ای لبنان

رژیم صهیونیستی چگونه اطلاعات دانشمندان ایران را بدست آورده و برای ترور آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کند؟ شکی نیست که رقبا و دشمنان جمهوری اسلامی ایران در هر لحظه از ساعات شبانه روز، برای جاسوسی از برنامه‌های علمی و توسعه‌ای ایران در همه زمینه‌ها اعم از برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، پژوهش‌های نانویی، علوم فضایی، مراکز پژوهشی فیزیولوژیک، غنی‌سازی اورانیوم، سانتریفیوژها، تکنیک‌های خالص‌سازی، تبدیل یا جداسازی ایزوتوپ‌ها و... که مستلزم احتیاط شدید و نظارت قوی برنمایندگان بین‌المللی است، تلاش می‌کنند و بیشتر نمایندگان و ناظران بین المللی که از این مراکز و تأسیسات بازدید می‌کنند، به طور پنهانی به رژیم صهیونیستی وفادار هستند.

فخر برنامه هسته‌ای ایران
بررسی ابعاد مختلف عملیات ترور شهید محسن فخری‌زاده در گفت‌وگو با عضو شورای ملی پژوهش‌های هسته ای لبنان

رژیم صهیونیستی چگونه اطلاعات دانشمندان ایران را بدست آورده و برای ترور آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کند؟ شکی نیست که رقبا و دشمنان جمهوری اسلامی ایران در هر لحظه از ساعات شبانه روز، برای جاسوسی از برنامه‌های علمی و توسعه‌ای ایران در همه زمینه‌ها اعم از برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، پژوهش‌های نانویی، علوم فضایی، مراکز پژوهشی فیزیولوژیک، غنی‌سازی اورانیوم، سانتریفیوژها، تکنیک‌های خالص‌سازی، تبدیل یا جداسازی ایزوتوپ‌ها و... که مستلزم احتیاط شدید و نظارت قوی برنمایندگان بین‌المللی است،

دکتر خالد حسین
عضو شورای ملی پژوهش های هسته‌ای لبنان

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی به نقل از مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی از جزئیات جدیدی در ارتباط با عملیات ترور شهید فخری‌زاده پرده برداشته و نوشته است:

شهادت در مرز دانش
فرزند ارشد شهید فخری‌زاده در گفت‌و‌گو با قدس از سلوک علمی و اجتماعی پدر می‌گوید

برخی وقایع وقتی از آن فاصله می‌گیریم و بعد از مدتی بدان نگاه کنیم تحلیل دقیق‌تر و واضح‌تری از آن بدست می‌آوریم. اکنون که یک سال از ترور پدر شما می‌گذرد به نظر شما رژیم صهیونیستی از این ترور چه هدفی را دنبال می‌کرد و انتظار داشت با حذف فیزیکی شهید فخری‌زاده چه اتفاقی رخ دهد؟

شهادت در مرز دانش
فرزند ارشد شهید فخری‌زاده در گفت‌و‌گو با قدس از سلوک علمی و اجتماعی پدر می‌گوید

برخی وقایع وقتی از آن فاصله می‌گیریم و بعد از مدتی بدان نگاه کنیم تحلیل دقیق‌تر و واضح‌تری از آن بدست می‌آوریم. اکنون که یک سال از ترور پدر شما می‌گذرد به نظر شما رژیم صهیونیستی از این ترور چه هدفی را دنبال می‌کرد و انتظار داشت با حذف فیزیکی شهید فخری‌زاده چه اتفاقی رخ دهد؟