استقراض از بانک مرکزی صفر شده است

استقراض از بانک مرکزی صفر شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۸۰۰ ردیف بودجه‌ای در بودجه ۱۴۰۱ متمرکز شده و در ۵۰ ردیف بودجه‌ای تنظیم شده است.
محمدرضا میرتاج‌الدینی رویکرد دولت و سازمان برنامه‌وبودجه در تدوین بودجه 1401 را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بیش از 800 ردیف بودجه‌ای وجود داشت اما دولت آن‌ها را متمرکز کرد و در 50 ردیف بودجه‌ای تنظیم کرده، به‌طوری که ردیف بودجه‌ای دستگاه‌ها و ردیف‌های فرعی که در بودجه دیده می‌شود متمرکزسازی شدند.
این نماینده مجلس از رویکرد کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه که در اول بودجه پیش‌بینی شده ابراز خرسندی کرد و گفت: تراز عملیاتی بودجه همیشه یک رشد فزاینده داشته به این معنی که اتکای بودجه به منابع پایدار کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های ضروری کشور باید با منابع پایدار و ثابت بودجه تأمین شود. وی با بیان اینکه استفاده از تنخواه بانک مرکزی کاهش یافته است، گفت: خوشبختانه در چند ماه اخیر هیچ رقمی از بانک مرکزی برای تأمین بودجه و هزینه‌های جاری دولت استقراض نشده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه