زمین فروشی در مناطق آزاد برای پرداخت حقوق کارکنان!

زمین فروشی در مناطق آزاد برای پرداخت حقوق کارکنان!

سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به فشار مضاعف برخی دستگاه‌ها بر مناطق آزاد و فعالان اقتصادی اظهار کرد: این فشار موجب شده مدیران برای جبران هزینه‌ها به سمت زمین‌فروشی در مناطق آزاد بروند و حتی حقوق کارکنان را از فروش زمین تأمین می‌کنند. باید مدیران قوی بگذاریم تا نگرانی‌هایی که به دلیل فساد، رانت و لابی ایجاد شده برطرف شود و در فضای شفاف اقتصادی سرمایه‌گذاران بتوانند ورود کنند. 

ارسال دیدگاه