حضور رئیس‌جمهور در تجمع خانواده بیماران SMA

حضور رئیس‌جمهور در تجمع خانواده بیماران SMA

رئیس‌جمهور پس از پایان نشست مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس، هنگام خروج از ساختمان مجلس، با مشاهده خانواده‌های بیماران SMA که به همراه فرزندان بیمار خود کنار خیابان تجمع کرده بودند، از ماشین پیاده شد و درخواست‌ها و مطالباتشان را در زمینه تأمین دارو و مشکلات درمانی فرزندانشان شنید. به گزارش فارس، رئیسی ضمن ابراز همدردی با این خانواده ها، اطمینان داد دولت برای برطرف کردن مشکلات دارو و درمان به‌ویژه بیماران خاص و بیماران SMA تمام توان خود را به کار می‌گیرد.  اس ام ای بیماری ژنتیکی عصبی عضلانی در نوزادان است که با گذشت زمان شدت می‌یابد.

ارسال دیدگاه