نامه هشدار آمیز توکلی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

نامه هشدار آمیز توکلی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص با ارسال نامه ای هشدارآمیز به رؤسای قوا، کنار گذاشتن ارز ۴هزارو200 تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد. به گزارش الف در قسمتی از این نامه با اشاره به اینکه کنار گذاشتن ارز ۴هزارو200 تومانی بحران زاست، تأکید شده ارز در یک بازه پنج ساله باید در کنترل دولت باشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه