رفع خطر ۹۰ گود مشهد در حال پیگیری است

رفع خطر ۹۰ گود مشهد در حال پیگیری است


​​​​​​​مدیر نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد گفت: با توجه به گودهای پرخطری که از قبل باقی مانده و گودهایی که امسال شناسایی شده، در حال حاضر رفع خطر ۹۰ گود در حال پیگیری است که تمام مالکان آن‌ها مشخص هستند. اگر مالک، گودها را رفع خطر و فعال نکند، شهرداری باید ورود پیدا کند.
مسعود ایاز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت گودهای خطرناک در مشهد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ گود خطر جدید شناسایی شده که تاکنون ۳۶ مورد رفع خطر شده است. در سال‌های مختلف گودهای مختلف رفع خطر شده که در سال ۱۳۹۹ تعداد آن ۴۹ و در سال ۱۴۰۰، ۳۹ مورد بوده است.
وی افزود: با توجه به گودهایی که از قبل باقی مانده بود و گودهایی که امسال شناسایی شده، ۹۰ گود در حال پیگیری است که تمام مالکان آن‌ها مشخص هستند. اگر مالک، گودها را رفع خطر و فعال نکند، شهرداری باید ورود پیدا کند.
ایاز بیان کرد: ما در هر ساخت و سازی که تعطیل می‌شود و ۶ ماه از رها شدن آن می‌گذرد، در صورتی که کارشناسان آن‌ها را خطرناک تشخیص دهند، ورود می‌کنیم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه