معدلتان را دقیق ثبت کنید

معدلتان را دقیق ثبت کنید


عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش با تأکید بر موضوع معدل دیپلم در ثبت‌نام کنکور به پانا گفت: داوطلبان در درج معدل دقت کنند. مغایرت معدل، عدالت آموزشی را زیرسؤال می‌برد و حق دیگران را ضایع می‌کند و در نهایت نظام آموزش عالی با این مغایرت‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه