فرصتی که تا ۵ سال آینده دست نخواهد داد

امروز، مشاهده کسوف در ایران

فرصتی که تا ۵ سال آینده دست نخواهد داد


کاظم کوکرم، منجم آماتور در مورد زمان خورشیدگرفتگی امروز به ایرنا گفت: خورشید از حدود ساعت ۱۳:۳۰ امروز سوم آبان می‌گیرد و حدود ساعت ۱۶ پایان می‌یابد. درصد خورشیدگرفتگی در مناطق مختلف متغیر است و از حدود ۴۳درصد در بندرعباس تا حدود ۶۰درصد در بجنورد و مشهد (بیشترین درصد گرفتگی در مراکز استان‌ها) سطح خورشید با قرص ماه پوشانده می‌شود. این خورشیدگرفتگی با چشم غیرمسلح قابل رؤیت نیست؛ مگر اینکه از فیلتر مخصوص جوشکاری شماره ۱۴ یا عینک‌های مخصوص رؤیت خورشیدگرفتگی استفاده شود. به گفته کوکرم، خورشیدگرفتگی بعدی قابل رؤیت در ایران ۱۱ مرداد ۱۴۰۶ است. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه