وضعیت بازگشت به کار پرستاران اخراجی

وضعیت بازگشت به کار پرستاران اخراجی


محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در خصوص آخرین وضعیت بازگشت به کار پرستاران اخراجی به مهر گفت: متأسفانه هنوز اتفاق خاصی نیفتاده که موجب بازگشت به کار پرستاران اخراجی شود. از قول بنده بنویسید بازگشت پرستاران اخراجی، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه