داوود زارعیان / استاد دانشگاه علامه طباطبایی

داوود زارعیان / استاد دانشگاه علامه طباطبایی


مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی کافی ندارند، یکی از دلایلش می‌تواند این باشد که دستگاه‌ها در بعضی حوزه‌ها به صورت موازی فعالیت می‌کنند.   شاید یک راهکار درخصوص بر زمین ماندن بعضی مصوبات این شورا و اهتمام نداشتن برخی ذی‌نفعان به مصوبات آن، ورود مجلس باشد. مجلس می‌تواند یک مصوبه کلی بگذارد و تمامی اسناد و مصوبات شوراهای عالی اعم از فرهنگی و فضای مجازی را در حکم قوانین مصوب خود تلقی کند تا ضمانت اجرایی مصوبات شوراهای عالی تأمین شود.تصمیماتی که در شورای عالی فضای مجازی گرفته می‌شود باید بر اساس شناخت دقیق از حوزه فضای مجازی و متغیرهای آن باشد. ضمن اینکه از وزیران تضمین گرفته شود مصوبات را اجرا کنند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه