دلیل مهاجرت استادان علوم پزشکی 

دلیل مهاجرت استادان علوم پزشکی 


سید امیرپاشا طباییان، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت به ایسنا گفت: برداشتن سقف کارانه مناطق محروم و افزایش سقف حقوق و تصمیم اشتباه اصلاح پلکانی حقوق پزشکان که در هیچ کجا وجود ندارد و در دولت گذشته گرفته شد، به مهاجرت تعداد زیادی از اعضای هیئت علمی علوم پزشکی منجر شد. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه