ناترازی انرژی / سواد اقتصادی

ناترازی انرژی / سواد اقتصادی


در ایران به ازای تولید یک واحد محصول، حدود 8/1 برابر انرژی بیشتر از میانگین جهانی مصرف می‌شود و به ازای کاهش یک درجه‌ای هوا، مصرف انرژی برای گرمایش بیشتر از میانگین جهانی افزایش می‌یابد. در حال حاضر میزان مصرف و تلفات انرژی در کشور، از عرضه سبقت گرفته است که این امر می‌تواند ایران را به واردکننده انرژی تبدیل کند. یکی از دلایل مهم ناترازی در حوزه انرژی، بالا بودن سرانه مصرف آن است .بخش‌های مصرف‌کننده عمده دولتی در ایران شدت انرژی را به میزان 
قابل توجهی افزایش داده‌اند که بسیاری از آن‌ها در سمت عرضه انرژی قرار دارند، بنابراین مدیریت انرژی در سمت عرضه نسبت به مدیریت سمت تقاضا از اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع به نوعی نشان‌دهنده وجود ظرفیت زیاد صرفه‌جویی انرژی در واحد‌های تولید انرژی کشور ازجمله پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال گاز، خطوط انتقال و توزیع برق، همچنین سوزاندن بیش از ۹ میلیارد مترمکعب گاز‌های همراه نفت در سال است که در اختیار دولت است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه