سامانه پایش کار؛ گامی در صیانت از کارگران

سامانه پایش کار؛ گامی در صیانت از کارگران


صیانت از نیروی کار، بهبود شرایط کار و رعایت حقوق کارگران جزو سیاست‌ها و اولویت‌های اساسی دولت سیزدهم است تا از این طریق به ارتقای وضعیت معیشت کارگران و عدالت اجتماعی جامه عمل بپوشاند. در همین زمینه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم سامانه پایش کار را راه‌اندازی کرده که براین‌اساس همه کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موظف‌اند در این سامانه درخصوص خودارزیابی و تکمیل فرم‌های خوداظهاری اقدام کنند. اهمیت و حساسیت موضوع اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات کار بر کسی پوشیده نیست. 
سامانه پایش کار بستری برای انجام فرایندهای سازمانی و یا به‌عبارت‌دیگر مدیریت جریان کاری سازمان براساس فرایندها به صورتی کاملاً مکانیزه و خودکار است. با استفاده از نرم‌افزار پایش کار، مدیران و برنامه‌ریزان سازمان می‌توانند فرایندهای اجرایی سازمان را مطابق نظر خود تعریف کرده و در هر زمان تغییر دهند. مسئولان اجرای فرایندها در مورد نحوه اجرای فرایندهای تحت مسئولیت خود اطلاعات کامل و به‌روز دریافت کرده و در هر لحظه می‌توانند بر روند اجرای هر یک از فرایندها تأثیر گذارند. 
مدیران سازمان به‌آسانی نظارت دقیقی بر روند اجرای فرایندهای جاری در سازمان خود داشته و گزارش‌های آماری ارائه شده توسط این نرم‌افزار گردشکار، اطلاعات بسیار با ارزشی را در جهت بازمهندسی فرایندهای کاری و تجاری سازمان (BPR) و بهبود فرایندها در اختیار می‌گذارد.
به گزارش ایرنا، سامانه پایش کار در راستای قانون کار شکل ‌گرفته است و بنگاه‌های تولیدی که در آن کارگران مشمول قانون کار فعالیت دارند، باید اطلاعات کارگری خود را در این سامانه اعلام کنند. در قدم نخست، این اطلاعات به‌صورت خوداظهاری در سامانه بارگذاری می‌شود، اما بازرسان کار وقتی به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند، اطلاعات را با وضعیت موجود تطبیق می‌دهند. برای ورود به این سامانه تنها کد کارگاهی نیاز است و کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات درخواستی را بارگذاری کنند. 
این سامانه به‌عنوان بانک اطلاعات از کارگاه‌های تولیدی مشمول قانون کار است؛ ازاین‌رو براساس قانون کار، همه بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی که کارگران مشمول قانون کار و بیمه‌شده در آن‌ها حضور دارند و دارای کد کارگاهی هستند، باید اطلاعات کارگری آن‌ها در سامانه‌ پایش کار گردآوری شود. براساس ماده ۱۹۲  قانون کار، کارفرمایان موظف‌اند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنیاز وزارت کار و امور اجتماعی را براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد تهیه و 
تسلیم کنند.

صیانت از حقوق صنفی کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سامانه ملی پایش کار با هدف ارتقای بهره‌وری کار و پایداری مشاغل فعال ایجاد شده، می‌گوید: صیانت از نیروی کار، رعایت حقوق صنفی اصحاب کار و تولید، بهبود شرایط کار، تأمین ایمنی و سلامت شغلی کارگران و همچنین پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران پرتلاش از اولویت‌های دولت است. علی‌حسین رعیتی‌فرد ادامه می دهد: ارتقای بهره‌وری کار و پایداری مشاغل در راستای اهداف این وزارتخانه و معاونت روابط کار است. 
معاون روابط کار، با تأکید بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات کار، اضافه می‌کند: تمام کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، باید در اسرع‌وقت با نهایت دقت، نسبت به خودارزیابی و تکمیل فرم‌های خوداظهاری این سامانه درخصوص وضعیت اجرا و اعمال قوانین و مقررات کار اقدام کنند. 
به گفته وی، ورود به سامانه بدون ضرورت دریافت کد کاربری و رمز ورود بوده است و تنها از طریق ثبت کد کارگاهی امکان‌پذیر است. این سامانه اقدامی در راستای ساماندهی وضعیت کارگران در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است تا از نیروی کار به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی حفاظت شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه