من اطّرح الحقد استراح قلبه و لبّه

من اطّرح الحقد استراح قلبه و لبّه


هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش آسوده گردند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه