غلامرضا حیدری‌کرد زنگنه / رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی

غلامرضا حیدری‌کرد زنگنه / رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی

فرزانه غلامی

برقراری  عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی از مواردی است که به برقراری عدالت اجتماعی کمک می کند.
سازمان امور مالیاتی کشور رقم 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته را تأیید می‌کند اما بسیاری از صاحبنظران معتقدند این رقم بین 120 تا 130 هزار میلیارد تومان است. 
سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال جاری مانند سال گذشته حدود 40درصد است و ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی برای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است که  بخش اعظمی از سهم 85 هزار میلیارد تومانی مالیات بر درآمدها از حقوق‌بگیران  (1/48 هزار میلیارد تومان) و صاحبان مشاغل (8/33 هزار میلیارد تومان) وصول خواهد شد تا باز هم حقوق‌بگیران به عنوان مؤدیان همیشه خوش‌حسابی که هر ماه پیش از دریافت حقوق، مالیات می‌پردازند، بیش از مشاغل، مالیات بدهند و اصل عدالت مالیاتی همچنان زیر سؤال باشد. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه