درشرایط رکود تورمی، افزایش مالیات به صلاح مردم و اقتصاد نیست

درشرایط رکود تورمی، افزایش مالیات به صلاح مردم و اقتصاد نیست

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سؤالی درباره قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» گفت: یکی از اصول مالیاتی این است که هزینه وصول مالیات باید کمتر از درآمد مالیاتی باشد اما متأسفانه هزینه برخی قوانین برای اقتصاد کشور بیشتر از میزان وصول مالیات است.
در واقع دولت از تورم، مالیات می‌گیرد و بی‌شک وقتی در رکود تورمی به‌سر می‌بریم، افزایش مالیات به صلاح مردم و بخش‌های اقتصادی نیست و تحقق درآمدهای مالیاتی هم سخت خواهد بود. قانونی مانند قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در گذشته تصویب شد ولی به دلیل اجرا نشدن، لغو شد، اما دوباره آن را تصویب کردند. در واقع این قانون هیچ آورده‌ای نداشت و آمار مربوط به میزان وصول این مالیات، به قدری ناچیز است که قابل طرح نیست! 
متأسفانه سیاست‌های مالیاتی ما بیشتر تنبیهی و به دور از منطق اقتصادی است در حالی که در دنیا بیشتر سیاست‌ها تشویقی است.
 مثلاً در دنیا می‌گویند کسانی که مجتمع‌های استیجاری بسازند برای 10 یا 20 سال از مالیات معاف هستند. ما هم باید مردم را به ساخت خانه‌های استیجاری تشویق کنیم یا اینکه مالکانی که خانه‌ها را اجاره می‌دهند مشمول معافیت مالیاتی کنیم نه اینکه دنبال خانه‌های خالی باشیم که به احتمال زیاد نمی‌توانیم به آمار دقیق آن برسیم و حتی این اقدام برای دولت تبعات منفی اجتماعی دارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه