از برجام ناراحت بود

از برجام ناراحت بود

دکتر محمودرضا آقامیری رئیس دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگوی برنامه شنبه شب 
جهان آرا گفت: شهید فخری‌زاده از برجام ناراحت بود و از توافق، چندان رضایت نداشت؛ معتقد بود می‌تواند اثراتی روی فعالیت‌های هسته‌ای کشور بگذارد که دیدیم این‌گونه شد و برجام موجب عقبگرد بدی شد و جایی مثل اراک، امکان بازگشت هم ندارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه