نادرقلی ابراهیمی

دبیر کارگروه توسعه فناوری‌های آب

نادرقلی ابراهیمی

راه توسعه فناوری‌های تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان
دبیر کارگروه توسعه  فناوری‌های آب ،خشکسالی، فرسایش خاک و محیط‌ زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پاسخ به اینکه چرا با وجود 300 شرکت دانش‌بنیان و نتیجه‌بخش بودن بسیاری از پروژه‌های فناورانه همچنان در تأمین آب مورد نیاز مشکل داریم، می‌گوید: نتایج طرح‌ها و فناوری‌های علمی باید توسط سایر بخش‌های اجرایی دولتی و غیردولتی توسعه پیدا کنند. چون فناوری‌های تولیدی و یا بومی‌سازی شده فقط توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تثبیت می‌شوند اما اینکه این تولیدات با چه روش‌هایی توسعه پیدا کنند و وارد عرصه شوند، به جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست برمی‌گردد.

ارسال دیدگاه