اشتغال ۷ هزار پزشک در کار غیرپزشکی

اشتغال ۷ هزار پزشک در کار غیرپزشکی

به گزارش ایرنا، جلیل کوهپایه زاده، دبیر شورای عالی گسترش علوم پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از 
۷ هزار پزشک به کار غیرپزشکی مشغول هستند، افزود: برای تربیت پزشک در کشور ۴۰ درصد کسر منابع و ۷ هزار عضو هیئت علمی در علوم پزشکی کم داریم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه