سامانه گزارشگران فساد راه‌اندازی می‌شود

تکلیف ۶ماهه مجلس به سازمان بازرسی

سامانه گزارشگران فساد راه‌اندازی می‌شود


نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اکثریت آرا، سازمان بازرسی را موظف کردند با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند.  به گزارش تسنیم، این تکلیف با تکیه بر ماده 3 طرح مذکور تعیین شده است. از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه علنی 160 نفر با این اقدام موافق، 10 نفر مخالف و چهار نفر ممتنع بودند.
در ماده 3 این طرح آمده است: سازمان بازرسی کل کشور موظف است در مدت 6ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. 
براساس این قانون باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال شود.
همچنین گزارش‌های دریافتی در سامانه باید با توجه به نظام رتبه‌بندی بر مبنای شاخص‌های مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص شوند و در اولویت قرار گیرند.
بر اساس ماده (4) طرح مذکور؛ نهاد پذیرنده بعد از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه